Staráme se o naše klienty

Ambulantní monitorování krevního tlaku

Nově v ordinaci nabízíme tzv. ambulantní monitorování krevního tlaku (Ambulatory Blood Pressure Monitoring – ABPM ), nesprávně tzv. TK Holter – není kontinuální měření tlaku

Krevní tlak představuje jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů z hlediska kardiovaskulární, ale i celkové mortality. Jeho správné měření je nezbytné pro adekvátní management hypertenze.

Požadavek na přesnost se zde prohlubuje spolu s tím, jak se upřesňují terapeutické cíle v léčbě hypertenze. Izolované měření krevního tlaku ve zdravotnickém zařízení je však zatíženo určitou chybovostí. 

Průměrné hodnoty monitorace krevního tlaku jsou obvykle nižší než hodnoty naměřené v ordinaci.

Průměr ABPM za 24 hodin by neměl přesahovat 130/80 mm Hg, v noci by to mělo být méně než 120/70 mm Hg a denní průměr by neměl překročit 135/85 mm Hg.

INDIKACE:

  • podezření na fenomén bílého pláště, tzv “white coat syndrom”
  • vysoká variabilita krevního tlaku
  • epizodická hypertenze
  • nevysvětlitelné hypotenze
  • rezistence k terapii hypertenze
  • kontrola terapie

AMPM postup:

Pacient při takovém vyšetření nosí zpravidla po dobu 24 hodin přístroj, jenž automaticky ve stanovené frekvenci měří a zaznamenává hodnoty krevního tlaku.

V našem případě přes den každých 30 minut a v noci každých 45 minut

Měření by mělo proběhnout v den, který je pro životní styl pacienta typický, je ale vhodné se vyhnout delšímu cestování – pro správnou interpretaci vyšetření je nezbytné, aby si pacient vedl „deníček”, do kterého zaznamená všechny okolnosti důležité z hlediska ovlivnění krevního tlaku, medikaci a také případné obtíže (pocit bušení srdce, závratě, bolest hlavy, pocit slabosti apod.). Zvláště důležité je přesné vyznačení doby spánku. Při měření (při nafukování manžety) by měla být ruka volně spuštěna a uvolněna – s manžetou a záznamníkem není možné se sprchovat ani koupat, pacient se nesmí pokoušet přístroj otevírat či měnit baterie. Přístroj je nutné vrátit včas dle domluvy druhý den.

Měření ABPM hradí ZP maximálně 2x ročně.

Terapie hypertenze je další téma, za mě kromě nezbytné farmakoterapie jsou nutná režimová opatření, adekvátní hmotnost, tzv. protizánětlivá, low carb strava obsahující kvalitní tuky a bílkoviny. Dobré zkušenosti mám s řepou, lněným olejem a dalšími. Dále nutná redukce stresu, práce s myslí, mindfulness, meditace, další relaxační metody.

Možná konzultace v ordinaci za poplatek.