Staráme se o naše klienty

Hledáme recepční

Představení nové sestřičky

Jmenuji se Šárka Moravcová, je mi 38 let a jsem Vaše nová zdravotní sestra od 1.5.2023
Pocházím z malé vesničky blízko Havlíčkova Brodu.
Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po škole jsem nastoupila do domova pro seniory, kde jsem pracovala skoro 20 let.
V květnu jsem se přestěhovala do Prahy a hledala jsem jako cestou se vydat, a tak jsem nastoupila jako zdravotní sestra k MUDr. Hrabánkové.
Mým životním posláním je pomáhat druhým lidem a ve volném čase ráda sportuji. 

Změna v provozu ordinace.

Nově od 29/5/2023 je nutné i v případě nemoci se do ordinace objednávat. Cestou eServices, emailem, telefonicky přes telefon 281982250, zde možno nahrát vzkaz do záznamníku.

Děkujeme za pochopení

Aktuální postup u respiračních infekcí

U respiračních infekcí provádíme antigenní testy k vyloučení možné Covid-19 infekce, podle potíží pacienta provádíme i test na chřipku.

Pokud by byl potvrzena Covid-19 infekce, terapie je symtomatická včetně adekvátní vitamínoterapie a u rizikových pacientů možné nasadit dle indikačních kritérií antivirotikum Lagevrio či Paxlovid.

V případě potvrzení chřipky je také terapie symtomatická včetně adekvátní vitamínoterapie, antivirotikum Tamiflu lze napsat u rizikových pacientů dle indikačního seznamu.

Většina respiračních infekcí a vybrané bakteriání jsou SAMOÚZDRAVNÉ, obavy z tzv. “bakteriální superinfekce” jsou přeceňované.

Odlišení virové od bakteriální infekce je relativně obtížné, ani CRP NENÍ DOSTAEČNĚ spolehlivý marker, bývá ČASTO ZVÝŠENÉ i u VIROVÝCH infekcí- chřipka, enteroviry, Covid- 19. Proto je vhodné se někdy vrátit i ke klasickému krevnímu obrazu a třeba i sedimentaci.

Virové infekce obvykle vyvolávají víceetážové či víceslizniční postižení- např.kombinace rýma, kašel, bolest v krku, zatímco bakteriální infekce bývají obvykle lokalizované, např. spálová angína, u které je lékem volby antibiotikum PNC řady.

Základní princip antibiotické terapie u akutních respiračních infekcí je vyloučit potenciálně závažné infekce.

Narůstající rezistence bakterií na antibiotika představuje závažný problém pro současnou medicínu!

např. 486 je odhadovaný počet úmrtí na infekce vyvolané multirezistentními bakteriemi (ČR 2015)

ANTIBIOTIKA jsou rozdělena na tzv:

ACCESS- jsou to relativně málo riziková antibiotika, která mají nízký potenciál pro indukci rezistence, tzv. ekologická ATB- penicilin, flukloxacilin, amoxillin, amoxicillin/klavulonát, cefadroxil, klindamycin, doxycyklin, kotrimoxazol, pivmeciliam, nitrofurantoin, metronidazol

WATCH- podání těchto antibiotik by mělo být vázané na specifické a limitované indikace-

azitromycin, klaritromycin, spiramycin, ciprofloxacin, ofloxacin, cefuroxim, cepfrozil, rifampicin a fosfomycin

RESERVE- rozhoduje ATB centrum

zdroj: BULLETIN 3/2022

Změna předepisování antivirotik

Ministerstvo zdravotnictví  vydalo očekávaná mimořádná opatření, umožňující předpis antivirotik PAXLOVID a LAGEVRIO přímo indikujícím lékařem.

Od 1.1.2023  stanovilo jejich cenu a budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění při výdeji v kterékoliv lékárně na základě běžného elektronického receptu vystaveného ošetřujícím lékařem. Praktičtí lékaři i ambulantní specialisté  ošetřující pacienta s onemocněním covid-19, který je ve vysokém riziku progrese do závažného průběhu onemocnění, již tedy nebudou vystavovat žádanku, na jejímž základě  byl lék vydáván   v nemocnicích s aplikačními centry, ale vystaví přímo  elektronický recept, na základě kterého bude lék pacientovi vydán v  lékárně

Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno
z následujících kritérií:
• index tělesně hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2,
• chronické onemocnění ledvin v dispenzarizaci, klasifikace CKD 3 – CKD 5
(resp. snížení clearance kreatininu pod 60 ml/min, včetně dialyzovaných osob),
• jaterní cirhóza,
• diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky (PAD) či inzulínem,
• primární nebo sekundární imunodeficit, imunosupresivní léčba, tedy zejména

 • transplantace solidního orgánu nebo transplantace kostní dřeně,
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající
  léčbou,
 • biologická léčba,
 • monoterapie kortikosteroidy v denní dávce vyšší než 0,2 mg/kg/den
  prednisonu (nebo ekvivalentu takové dávky při použitíjiného kortikosteroidu),
  • chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci
 • chronická obstrukční plicní choroba na pravidelné farmakoterapii,
 • intersticiální plicní onemocnění,
 • obtížně léčitelné bronchiální astma na biologické léčbě,
 • plicní hypertenze,
 • cystická fibróza,
 • obstrukční a centrálníspánková apnoe,
  • trombofilnístav v dispenzární péči, zejména
 • primární trombofilie (D68.5): rezistence aktivovaného proteinu C (Leidenská
  mutace faktoru V), nedostatek antitrombinu, proteinu C nebo proteinu S,
  mutace protrombinového genu,
 • jiné trombofilie (D68.6): antikardiolipinový syndrom, antifosfolipidový syndrom,
  přítomný lupus koagulant,
 • opakovaná tromboembolická příhoda v anamnéze,
  • neurologická onemocnění ovlivňující dýchání,
  • věk > 65 let,
  • věk > 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 • léčená arteriální hypertenze,…
 • zdroj: splcr.cz

COVID 19- vakcinace+ informace o antivirotikách

Moje obecná doporučení nachlazení, virózy, chřipky, včetně COVID 19

 vitamín D 3000-4000 IU denně po dobu 10 dnů, poté cca 2000 IU ideálně dávka  individuálně dle hladiny v krvi, preferuji D3+K2 a doplňovat i magnesium, kofaktor vitamínu D

– vitamín C 1-2 g denně ideálně tzv. liposomální, jinak riziko ledvinných kamenů

– 15-30mg zinku

(důležitá je kvalita vitamínů, pokud jsou tzv. aditiva spíš škodí, než prospívají)

 Probiotika nikoliv kupovaná v pilulkách ale tzv. fermentované- kvašené potraviny

 -dále silné vývary masové ev. zeleninové, celkově  tzv. protizánětlivá strava, dechová cvičení, spánek dostatečný, nosní hygiena pomocí konvičky např.

 Farmakoterapie  ev. antivirotika individuálně podle konzultace lékařem, vyšetření vč. pomocných laboratorních testů.

HOREČKA

– teplota těla vyšší než 38°C

možné řešit léky  kyselina acetylsalicylová tlumí i probíhající zánět, paracetamol působí prakticky jen centrálně

nebo  ochlazován např. omýváním vlažnou vodou, extrémním příkladem je studený zábal.

Pokud teplota neklesá pod 38°C můžeme na tělo přikládat studené zábaly, které je vhodné přikládat na trup,  od podpaží po dolní okraj žebra na čelo. Nikoliv na břicho, ruce a nohy. Případně můžeme použít vlažnou sprchu. Toto opakujeme do snížení teploty pod 38°C.

 

U COVID 19 vhodná antiagreancia nebo antikoangulantia s přihlédnutím na anamnézu.

@ordinaceuvaly

 

Očkování proti COVID 19 aktuální informace:

Obecné informace Evropská komise vydala na základě doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) rozhodnutí o registraci vakcíny

Comirnaty Original/Omicron BA.1 a tím schválila použití této bivalentní vakcíny pro posilující dávku pro osoby od 12 let • Comirnaty Original/Omicron BA.1 lze použít:

• u osob ve věku 12 let

• při uplynutí nejméně 3 měsíců po poslední dávce vakcíny proti covid-19.

 Adaptovaná vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.1 je určena pouze pro podání POSILOVACÍCH DÁVEK

 

 

Využití vakcín v rámci očkovacích schémat (primovakcinace / boostery)

Vakcína COMIRNATY s původním složením je určena:

pro primovakcinaci (základní očkovací schéma) dle SPC

• pro posilovací dávky • první posilovací dávka dle SPC

• podání druhé posilovací dávky u těchto typů vakcín se řídí dle Rozhodnutí MZ  – jedná se tedy o nezměněný přístup

zdroj: splcr.cz

antivirotika:

Rozhodnutím MZ ČR z 24.8.  bylo  prodlouženo povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného léčivého přípravku LAGEVRIO  o další 3 měsíce, tedy  do 30.11.2022 (zatím, postupně již prodlužováno bylo).

Na jeho indikaci a mechanismu zajištění – ošetřující lékař  – vystaví žádanku s uvedením důvodu a stručnou anamnézou, s níž odešle pacienta do výdejového místa (nejčastěji lékárny nemocnic, které mají aplikační centra,).  To za vydání léku odpovídá a kompletně ho zajistí včetně poučení pacienta.

Indikace LAGEVRIO:  

– věk > nebo rovno  65 let

– index tělesné hmotnosti BMI > nebo rovno 35kg/m2

– věk   >  nebo rovno než 55 let s podmínkou hypertenze či   BMI  > nebo rovno 30 kg/m2

–  diabetes mellitus léčený PAD či inzulínem

-jaterní cirhóza

-primární či sekundární imunodeficit

-chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci

– trombofilní stav v dispenzární péči

– neurologické onemocnění ovlivňující dýchání

-jiné individuální  rizika dle individuálního posouzení  PL(posouzení rizika  vs. benefit)

 

V současné době byl do ČR dodán registrovaný přípravek Paxlovid. Indikace i způsob výdeje prostřednictvím aplikačních center na základě žádanky ošetřujícího lékaře jsou  analogické.

Lék má ale plno lékových interakcí a omezení u středně  až  těžké poruchy ledvin  a další. 

např. u antiagregancií– klopidrogel, tikagrelol, antikoagulancií- warfarinu, apixabanu (Eliquis) , dabigatranu (Pradaxa), rivaroxabanu (Xarelto), antiarytmik- amiodaron, digoxin, propafenon, antikonvulziv, antimykotik, antipsychotik, benzodiazepinů a hypnotik.

U těchto léků  nelze použít Paxlovid. 

 

zdroj:  APPEL  3/2022

 

 

Očkování chřipka

Kdo by se měl očkovat?

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi. Zvláště se doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u kterých existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou.

​zdroj: Očkování | Očkování Proti Chřipce | Česko (ockovani-chripka.cz)

Každoroční očkování proti chřipce se zvláště doporučuje:

 1. Starším osobám – do této skupiny je řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více. 
 2. Osobám s chronickým farmakologicky řešeným stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:
  • Chronická onemocnění dýchacího systému,
  • chronická onemocnění srdce a cév,
  • chronická onemocnění ledvin a jater,
  • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu,
  • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).
 3. Osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a osoby, které prodělaly invazivní meningokokovou nebo invazivní pneumokokovou infekci.Očkování proti chřipce je dále doporučováno:
 4. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:
  • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
  • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
  • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,…)

​Cena vakcíny pro samoplátce  vakcína + aplikace: 627.-Kč

Samozřejmě doporučuji nutnost přirozené podpora imunity. Podpora všech pilířů zdraví- strava- skutečná, lokální a sezónní, podporovat mikrobiom- cestou fermentovaných potravin, nikoliv kupovaných probiotik- velké rozdíly v kvalitě a zbytečně drahé a neúčinné ve většině případů. Dále kvalitní spánek, adekvátní pohyb, redukce stresu a dobré vztahy.  Tým ordinace:-)

4.dávky vakcinace proti COVID 19

V naší ordinaci aplikujeme druhou posilovací dávku proti COVID – 19.

Tedy celkem 4.dávku očkování. 

 

Tato posilovací dávka je primárně určena všem osobám 60+ . U osob ve věku 18 – 59 let se jedná o osoby rizikové , či s chronickou nemocí, kde je riziko vážného průběhu.

Termín očkování lze domluvit se sestrou, e – mailem, e-Servisem.

Očkovací látky  Comirnaty od firmy Pfizer máme v ordinaci již nyní k dispozici.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě

Pojištěnec nad 50 let věku využít hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, tedy ZDARMA.

Pacienti nad 50 let věku,  kteří mají zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě  se  mohou hlásit přes eServices nebo cestou emailu: mudr.hrabankova@seznam.cz

 

V současné době se v České republice k očkování používá inaktivovaná vakcína. Na trhu jsou pro dospělé k dispozici dvě očkovací látky: přípravek FSME-IMMUN 0,5 ml (výrobce společnost Pfizer) a přípravek Encepur (výrobce Novartis).

V ordinaci používáme vakcínu od firmy Pfizer. 

vrozená toxoplazmóza

Níže sdílím příběh o vrozené toxoplazmóze.  Doporučuji zejména těhotným a plánujícím graviditu si přečíst. Dr. Hrabánková

Simonkuv pribeh