Staráme se o naše klienty

Vítejte na stránkách naší ordinace.

DOVOLENÁ
1.7. – 12.7.2024
5.8. – 16.8.2024
ZASTUPUJÍCÍ LÉKAŘ: MUDr. Michaela Maříková, Pražská 1144, Úvaly 250 82, Telefon: +420 281 982 853
POUZE AKUTNÍ PŘÍPADY!

MUDr. HRABÁNKOVÁ

Naši moderně vybavenou ordinaci se sesternou a čekárnou najdete  v budově zrekonstruované polikliniky v Úvalech. Provozujeme rodinné zdravotnické zařízení a klademe důraz především na kvalitu poskytovaných služeb a vstřícný přístup k pacientům. Na našich stránkách naleznete informace o naší ordinaci, přehled poskytovaných služeb, ordinační dobu, informace o našem týmu a v neposlední řadě také aktuality týkající se provozu naší ordinace. Naše stránky Vám poskytují také možnost využití on-line služeb CGM ClickDoc, což jsou elektronické objednávky návštěv.

Náš tým a ordinace

MUDr. Irena Těšíková

 • atestace z oboru všeobecné praktické lékařství
 • kolem 40 let praxe v oboru
 • vlastní od roku 2008 akreditaci Ministerstva zdravotnictví ke vzdělávání, tj. oprávnění školit budoucí praktické lékaře.
 • Diplom celoživotního vzdělávání

MUDr. Petra Hrabánková

Jsem lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství v rodinné ordinaci na kraji Prahy. V ordinaci se pohybuji  od dětství , takže  po gymnáziu byla medicína jednoznačnou volbou. Vždy jsem se zajímala hlouběji  o biologii a životosprávu. V průběhu posledních let nabývám dojmu, že klasická medicína často nenabízí řešení chronických nemocí. Ve své praxi zaznamenávám zejména obrovský nárůst autoimunitních nemocí, což nastane tehdy, kdy tělo bojuje proti sobě. Věnuji se tedy i tzv. “funkční medicíně”, která se snaží hledat příčinu nemoci a její možné řešení v kontextu daného pacienta.  Funkční medicína  podporuje tzv. osu psycho -neuro- endo-imunogenní.  Lékař je v roli průvodce změny, kterou ale musí pacient udělat sám.  Tedy kromě klasické medicíny  nabízím možnost  celostního přístupu.  Dle Hippokrata: “Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše”.

 • atestace v oboru všeobecné praktické lékařství
 • certifikát k péči o nekomplikované diabetiky II. typu
 • Diplom celoživotní vzdělávání
 • licence České lékařské komory pro funkci odborného zástupce
 • AKREDITACE dle rozhodnutí MZČR   kterou se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. získává oprávnění k provádění vzdělávání v základním kmeni  I N T E R N Í    a  V Š E O B E C N É  P R A K T I C K É  L É K A Ř S T V Í
 • absolventka série kurzů Psychosomatika pro praktické lékaře
 • certifikát Funkční výživa a Nástroje funkční medicíny
 • certifikační kurz DNA life  Nordic laboratories
 • Sebezkušenostní skupina 2020/2021 
 • MBSR- Osmitýdenní  program při ČLK  27/9/22- 15/11/2022

Šárka Moravcová

Jmenuji se Šárka Moravcová, je mi 38 let a jsem Vaše nová zdravotní sestra od 1.5.2023. Pocházím z malé vesničky blízko Havlíčkova Brodu. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po škole jsem nastoupila do domova pro seniory, kde jsem pracovala skoro 20 let. V květnu roku 2023 jsem se přestěhovala do Prahy a hledala jsem jakou cestou se vydat, a tak jsem nastoupila jako zdravotní sestra k MUDr. Hrabánkové. Mým životním posláním je pomáhat druhým lidem a ve volném čase ráda sportuji.