Staráme se o naše klienty

COVID 19- vakcinace+ informace o antivirotikách

Moje obecná doporučení nachlazení, virózy, chřipky, včetně COVID 19

 vitamín D 3000-4000 IU denně po dobu 10 dnů, poté cca 2000 IU ideálně dávka  individuálně dle hladiny v krvi, preferuji D3+K2 a doplňovat i magnesium, kofaktor vitamínu D

– vitamín C 1-2 g denně ideálně tzv. liposomální, jinak riziko ledvinných kamenů

– 15-30mg zinku

(důležitá je kvalita vitamínů, pokud jsou tzv. aditiva spíš škodí, než prospívají)

 Probiotika nikoliv kupovaná v pilulkách ale tzv. fermentované- kvašené potraviny

 -dále silné vývary masové ev. zeleninové, celkově  tzv. protizánětlivá strava, dechová cvičení, spánek dostatečný, nosní hygiena pomocí konvičky např.

 Farmakoterapie  ev. antivirotika individuálně podle konzultace lékařem, vyšetření vč. pomocných laboratorních testů.

HOREČKA

– teplota těla vyšší než 38°C

možné řešit léky  kyselina acetylsalicylová tlumí i probíhající zánět, paracetamol působí prakticky jen centrálně

nebo  ochlazován např. omýváním vlažnou vodou, extrémním příkladem je studený zábal.

Pokud teplota neklesá pod 38°C můžeme na tělo přikládat studené zábaly, které je vhodné přikládat na trup,  od podpaží po dolní okraj žebra na čelo. Nikoliv na břicho, ruce a nohy. Případně můžeme použít vlažnou sprchu. Toto opakujeme do snížení teploty pod 38°C.

 

U COVID 19 vhodná antiagreancia nebo antikoangulantia s přihlédnutím na anamnézu.

@ordinaceuvaly

 

Očkování proti COVID 19 aktuální informace:

Obecné informace Evropská komise vydala na základě doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) rozhodnutí o registraci vakcíny

Comirnaty Original/Omicron BA.1 a tím schválila použití této bivalentní vakcíny pro posilující dávku pro osoby od 12 let • Comirnaty Original/Omicron BA.1 lze použít:

• u osob ve věku 12 let

• při uplynutí nejméně 3 měsíců po poslední dávce vakcíny proti covid-19.

 Adaptovaná vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.1 je určena pouze pro podání POSILOVACÍCH DÁVEK

 

 

Využití vakcín v rámci očkovacích schémat (primovakcinace / boostery)

Vakcína COMIRNATY s původním složením je určena:

pro primovakcinaci (základní očkovací schéma) dle SPC

• pro posilovací dávky • první posilovací dávka dle SPC

• podání druhé posilovací dávky u těchto typů vakcín se řídí dle Rozhodnutí MZ  – jedná se tedy o nezměněný přístup

zdroj: splcr.cz

antivirotika:

Rozhodnutím MZ ČR z 24.8.  bylo  prodlouženo povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného léčivého přípravku LAGEVRIO  o další 3 měsíce, tedy  do 30.11.2022 (zatím, postupně již prodlužováno bylo).

Na jeho indikaci a mechanismu zajištění – ošetřující lékař  – vystaví žádanku s uvedením důvodu a stručnou anamnézou, s níž odešle pacienta do výdejového místa (nejčastěji lékárny nemocnic, které mají aplikační centra,).  To za vydání léku odpovídá a kompletně ho zajistí včetně poučení pacienta.

Indikace LAGEVRIO:  

– věk > nebo rovno  65 let

– index tělesné hmotnosti BMI > nebo rovno 35kg/m2

– věk   >  nebo rovno než 55 let s podmínkou hypertenze či   BMI  > nebo rovno 30 kg/m2

–  diabetes mellitus léčený PAD či inzulínem

-jaterní cirhóza

-primární či sekundární imunodeficit

-chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci

– trombofilní stav v dispenzární péči

– neurologické onemocnění ovlivňující dýchání

-jiné individuální  rizika dle individuálního posouzení  PL(posouzení rizika  vs. benefit)

 

V současné době byl do ČR dodán registrovaný přípravek Paxlovid. Indikace i způsob výdeje prostřednictvím aplikačních center na základě žádanky ošetřujícího lékaře jsou  analogické.

Lék má ale plno lékových interakcí a omezení u středně  až  těžké poruchy ledvin  a další. 

např. u antiagregancií– klopidrogel, tikagrelol, antikoagulancií- warfarinu, apixabanu (Eliquis) , dabigatranu (Pradaxa), rivaroxabanu (Xarelto), antiarytmik- amiodaron, digoxin, propafenon, antikonvulziv, antimykotik, antipsychotik, benzodiazepinů a hypnotik.

U těchto léků  nelze použít Paxlovid. 

 

zdroj:  APPEL  3/2022