Staráme se o naše klienty

První Úvalský všeobecný lékař, s.r.o.

Pražská 1144, 25082 Úvaly

IČO: 030 46 818

 

MUDr. Irena Těšíková a MUDr. Petra Hrabánková

Bc. Petra Havlová – zdravotní sestra

 

TEL:  281 98 22 50, 775 268 061- jen lékařské konzultace v ordinační době

mudr.hrabankova@seznam.cz