Staráme se o naše klienty

Vánoce 2021

 

22.12DOVOLENÁ zástup MUDr. Karásková

23.12. DOVOLENÁ zástup MUDr. Karásková

30.12. DOVOLENÁ

31.12. DOVOLENÁ

 

od 3.1.2022 běžný provoz dle ordinačních hodin

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdraví.

 

 

3. dávky očkování proti COVID 19

Přijímáme objednávky na 3. dávku očkování  proti COVID 19-. Dostupné vakcíny: Comirnaty od firmy Pfizer a  Spikevax dříve Moderna.

Vakcinace možná 5. měs po 2.dávce vakcín proti COVID 19.

Objednávky formou eServices či na email: mudr.hrabankova@seznam.cz

Posilovací dávka proti COVID 19

Rozhodnutí MZ ČR o podání třetí – posilovací – dávky proti covidu-19

 16.9.2021 Tisk

MZ dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako  posilovací třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19 způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci (registrace ve dvou dávkovém schématu).

Třetí  dávku  může dostat pacient, který má dokončené základní očkovací schéma takovými léčivými přípravky, které lze uznat za účelem vystavení certifikátu o provedeném očkování.

Pro podání třetí dávky jsou určeny mRNA vakcíny (Comirnaty a Spikevax)

POSILOVACÍ DÁVKA

Posilovací dávka vakcíny se podává pacientům nejdříve po uplynutí 8 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu.

Posilovací dávka není omezena na určitou skupinu osob (lze tedy podat každému zájemci, ovšem ne dříve, než za 8 měsíců po ukončeném očkování základním očkovacím schématem).

Doporučena je zejména pro:

 • seniory ve věku 65+ let
 • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
 • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,
 • zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělali.

Posilovací dávka lze podávat nejdříve od 20. 9. 2021.

Příslušné rozhodnutí MZ je k dispozici ZDE

V současné době je u praktických lékařů k dispozici pro třetí dávky Spikevax (Moderna) minimální balení 50 dávek. V průběhu října by mělo být možné objednávat i vakcínu Comirnaty (Pfizer / BioNTech), pravděpodobně i v menších dávkách (zřejmě po 30 dávkách).

Doplňujeme i rozhodnutí o tzv. třetích dodatečných dávkách – k dispozici ZDE

To by mělo být převážně prováděno mimo ordinace praktických lékařů.

Dodatečná dávka se podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria). Ministerstvo nevylučuje podání dodatečné dávky těm pacientům, kteří byli očkování jedno dávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson).

Podání dodatečné dávky vakcíny je určeno těm pacientům, u kterých bylo dokončeno základní očkovací schéma a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z následujících zdravotních stavů:

 • středně těžká a těžká imunosuprese,
 • středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,
 • pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo stav vyžadující imunosupresivní terapii, a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých přípravků je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

Do konce tohoto týdne předpokládáme ještě další upřesnění ohledně očkování.

Mgr.Jakub Uher

 

Zájemci píší na mudr.hrabankova@seznam.cz ev. přes eServices

 

zdroj:ttps://splcr.cz/rozhodnuti-mz-cr-o-podani-treti-posilovaci-davky-proti-covidu-19/

očkování proti chřipce

Zájemci o očkování proti sezónní chřipce se mohou hlásit  elektronicky na mudr.hrabanova@seznam.cz.

Předpokládaný termín vakcinace začátkem října látkou Vaxigrip tetra. 

Vakcína Janssen

V ordinaci je k dispozici  jednorázová vakcína Jahnssen, zájemci se mohou hlásit emailem na mudr.hrabankova@seznam.cz.

Možnost vakcinace od 16.8.21.

Medailonek nové sestřičky

Ráda bych Vás seznámila s novou zdravotní sestrou v ordinaci od 1.6.2021.

Bc. Petra Havlová

Narodila jsem se v jižních Čechách, blízko Bechyně. Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Táboře jsem odešla studovat do Prahy obor zdravotnický záchranář, kde jsem získala bohaté zkušenosti ze ZZS. Ty jsem poté využila na VŠ v Bratislavě, kde jsem státní zkouškou ukončila obor urgentní medicína.
Následně jsem více jak sedm let pracovala zároveň na zubní klinice a u záchranné služby, jezdila jsem do zahraniční repatriace pacientů. Ve volném čase se zabývám chovem suchozemských želv, vysokohorskou turistikou, trénuji atletiku, ráda cestuji  s rodinou.

 • Střední zdravotnická škola Tábor, obor všeobecná sestra 
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Praze, obor diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Fakulta ošetrovatelstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícká univerzita v Bratislave, obor urgentná zdravotná starostlivosť
 • Soukromá vzdělávací instituce Mills, Čelákovice

Očkovací látka Moderna

Dnes jsem provedla objednávku na očkovací látky COVID-19 Vaccine Moderna. Nadále platí , že prioritou je očkovat od nejstarších pacientů dolů, případně chronické pacienty bez ohledu na věk. Tč. je otevřena věková hranice  40+.Není zájem , aby  vakcíny čekaly v lednici na otevření nižších věkových skupin, takže lze očkovat i mladší skupiny. Je možné očkovat i rodinné příslušníky registrovaných pacientů nebo i neregistrované pacienty.

Objednávejte se cestou eServices nebo na mudr.hrabankova@seznam.cz.

Stanovení protilátek SARS-CoV-2 (IgG)

Stanovení protilátek proti COVID 19

Nehradí zdravotní pojišťovna ani před očkováním ani po prodělaném onemocnění.

Protektivní hladina není stanovena, hraje roli i buněčná imunita, která se běžně nestanovuje.

Žádanku jako  samoplátce lze vystavit. Laboraoř  Synlab na polikinice ale nefunguje. Tudíž nutno navštívit jinou laboratoř. 

Stanovení protilátek Stanovení protilátek – chemiluminiscenční metoda – kvantitativní serologický test (ELISA) je prováděna z důvodu serologické a epidemiologické diagnostiky pouze u dárců rekonvalescentní plazmy (indikuje infektolog nebo hematolog) a v případě stanovení vnímavosti, ověření stavu imunity u pacienta (indikuje imunolog nebo infektolog, ev. epidemiolog KHS v ohnisku nákazy).

Lázeňská péče po COVID 19

Komplexní lázeňské léčení po onemocnění COVID-19 s komplikovaným průběhem Jedná se o komplexní lázeňskou léčbu indikační skupiny V/3 – stavy po komplikovaném zánětu plic. Délka léčebné rehabilitace je 21 dnů a musí být zahájena do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.

Doporučení lázeňského léčení v této indikaci může navrhnout lékař s odborností – interní lékařství – pneumolog – rehabilitační lékař

Na základě takového doporučení by měl praktický lékař neprodleně vystavit návrh na lázeňské léčení.

Dokumentace lázeňského návrhu potřebná k posouzení:

- propouštěcí zprávu z hospitalizace – doporučení lázeňského léčení od odborného lékaře (výše)

– výpis z osobní anamnézy (OA, FA, AA, výška, hmotnost)

– u pacientů nad 40 let – EKG, ne starší 2 měsíce

- u pacientů nad 70 let stanovisko internisty k lázeňskému léčení

Dokumentaci je nutné předat na VZP ČR k posouzení reviznímu lékaři.

Realizace aplikace 2.dávek vakcíny Vaxzevria- dříve Astra Zeneca

Do ordinace jsem dostala pouze 100 dávek látky ASTRA ZENECA nyní Vaxzevria, pacienti jsou objednáni na 2 dávky na 6/2021. Řadě se to nelíbí, s tím, že v Sokolovně chodí na Pfizer již za cca 1 měs, bohužel moje vina to není, níže moje komunikace:

Vážená paní doktorko


Vaši objednávku očkovací látky Vaxzevria (Astra Zeneca), kterou jste
zadal(a) přes objednávkový systém CFA evidujeme.

Rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k omezenému množství této očkovací
látky, budou objednávky realizovány postupně. Prioritou je doručit především
očkovací látky na přeočkování druhou dávkou tak, aby bylo možné je
realizovat v rozmezí 84 -91 dnů od aplikace první dávky, jak je stanoveno v
Mimořádném opatření MZČR z 6.4.2021.

 

Děkujeme za pochopení.

ICŘT

 

Na můj dotaz, kdy obdržím vakcíny byla odpověď:

 

Tak to opravdu netuším. Zkuste se obrátit na dispecinkocko@mzcr.cz <mailto:dispecinkocko@mzcr.cz>