Staráme se o naše klienty

COVID 19- vakcinace+ informace o antivirotikách

Očkování proti COVID 19 aktuální informace:

Obecné informace Evropská komise vydala na základě doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) rozhodnutí o registraci vakcíny

Comirnaty Original/Omicron BA.1 a tím schválila použití této bivalentní vakcíny pro posilující dávku pro osoby od 12 let • Comirnaty Original/Omicron BA.1 lze použít:

• u osob ve věku 12 let

• při uplynutí nejméně 3 měsíců po poslední dávce vakcíny proti covid-19.

 Adaptovaná vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.1 je určena pouze pro podání POSILOVACÍCH DÁVEK

 

 

Využití vakcín v rámci očkovacích schémat (primovakcinace / boostery)

Vakcína COMIRNATY s původním složením je určena:

pro primovakcinaci (základní očkovací schéma) dle SPC

• pro posilovací dávky • první posilovací dávka dle SPC

• podání druhé posilovací dávky u těchto typů vakcín se řídí dle Rozhodnutí MZ  – jedná se tedy o nezměněný přístup

zdroj: splcr.cz

antivirotika:

Rozhodnutím MZ ČR z 24.8.  bylo  prodlouženo povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného léčivého přípravku LAGEVRIO  o další 3 měsíce, tedy  do 30.11.2022 (zatím, postupně již prodlužováno bylo).

Na jeho indikaci a mechanismu zajištění – ošetřující lékař  – vystaví žádanku s uvedením důvodu a stručnou anamnézou, s níž odešle pacienta do výdejového místa (nejčastěji lékárny nemocnic, které mají aplikační centra,).  To za vydání léku odpovídá a kompletně ho zajistí včetně poučení pacienta.

Indikace LAGEVRIO:  

- věk > nebo rovno  65 let

- index tělesné hmotnosti BMI > nebo rovno 35kg/m2

- věk   >  nebo rovno než 55 let s podmínkou hypertenze či   BMI  > nebo rovno 30 kg/m2

-  diabetes mellitus léčený PAD či inzulínem

-jaterní cirhóza

-primární či sekundární imunodeficit

-chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci

- trombofilní stav v dispenzární péči

- neurologické onemocnění ovlivňující dýchání

-jiné individuální  rizika dle individuálního posouzení  PL(posouzení rizika  vs. benefit)

 

V současné době byl do ČR dodán registrovaný přípravek Paxlovid. Indikace i způsob výdeje prostřednictvím aplikačních center na základě žádanky ošetřujícího lékaře jsou  analogické.

Lék má ale plno lékových interakcí a omezení u středně  až  těžké poruchy ledvin  a další. 

např. u antiagregancií- klopidrogel, tikagrelol, antikoagulancií- warfarinu, apixabanu (Eliquis) , dabigatranu (Pradaxa), rivaroxabanu (Xarelto), antiarytmik- amiodaron, digoxin, propafenon, antikonvulziv, antimykotik, antipsychotik, benzodiazepinů a hypnotik.

U těchto léků  nelze použít Paxlovid. 

 

zdroj:  APPEL  3/2022

 

Moje obecná doporučení nachlazení, virózy, chřipky, včetně COVID 19

- vitamín D 3000-4000 IU denně po dobu 10 dnů, poté cca 2000 IU ideálně dávka  individuálně dle hladiny v krvi, preferuji D3+K2 a doplňovat i magnesium, kofaktor vitamínu D

- vitamín C 1-2 g denně ideálně tzv. liposomální, jinak riziko ledvinných kamenů

- 15-30mg zinku

(důležitá je kvalita vitamínů, pokud jsou tzv. aditiva spíš škodí, než prospívají)

 Probiotika nikoliv kupovaná v pilulkách ale tzv. fermentované- kvašené potraviny

 -dále silné vývary masové ev. zeleninové, celkově  tzv. protizánětlivá strava, dechová cvičení, spánek dostatečný, nosní hygiena pomocí konvičky např.

 Farmakoterapie  ev. antivirotika individuálně podle konzultace lékařem, vyšetření vč. pomocných laboratorních testů.

U COVID 19 vhodná antiagreancia nebo antikoangulantia s přihlédnutím na anamnézu.

@ordinaceuvaly

 

 

 

Očkování chřipka

Kdo by se měl očkovat?

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi. Zvláště se doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u kterých existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou.

​zdroj: Očkování | Očkování Proti Chřipce | Česko (ockovani-chripka.cz)

Každoroční očkování proti chřipce se zvláště doporučuje:

 1. Starším osobám – do této skupiny je řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více. 
 2. Osobám s chronickým farmakologicky řešeným stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:
  • Chronická onemocnění dýchacího systému,
  • chronická onemocnění srdce a cév,
  • chronická onemocnění ledvin a jater,
  • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu,
  • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).
 3. Osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a osoby, které prodělaly invazivní meningokokovou nebo invazivní pneumokokovou infekci.Očkování proti chřipce je dále doporučováno:
 4. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:
  • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
  • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
  • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,…)

​Cena vakcíny pro samoplátce  vakcína + aplikace: 627.-Kč

Samozřejmě doporučuji nutnost přirozené podpora imunity. Podpora všech pilířů zdraví- strava- skutečná, lokální a sezónní, podporovat mikrobiom- cestou fermentovaných potravin, nikoliv kupovaných probiotik- velké rozdíly v kvalitě a zbytečně drahé a neúčinné ve většině případů. Dále kvalitní spánek, adekvátní pohyb, redukce stresu a dobré vztahy.  Tým ordinace:-)

4.dávky vakcinace proti COVID 19

V naší ordinaci aplikujeme druhou posilovací dávku proti COVID – 19.

Tedy celkem 4.dávku očkování. 

 

Tato posilovací dávka je primárně určena všem osobám 60+ . U osob ve věku 18 – 59 let se jedná o osoby rizikové , či s chronickou nemocí, kde je riziko vážného průběhu.

Termín očkování lze domluvit se sestrou, e – mailem, e-Servisem.

Očkovací látky  Comirnaty od firmy Pfizer máme v ordinaci již nyní k dispozici.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě

Pojištěnec nad 50 let věku využít hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, tedy ZDARMA.

Pacienti nad 50 let věku,  kteří mají zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě  se  mohou hlásit přes eServices nebo cestou emailu: mudr.hrabankova@seznam.cz

 

V současné době se v České republice k očkování používá inaktivovaná vakcína. Na trhu jsou pro dospělé k dispozici dvě očkovací látky: přípravek FSME-IMMUN 0,5 ml (výrobce společnost Pfizer) a přípravek Encepur (výrobce Novartis).

V ordinaci používáme vakcínu od firmy Pfizer. 

vrozená toxoplazmóza

Níže sdílím příběh o vrozené toxoplazmóze.  Doporučuji zejména těhotným a plánujícím graviditu si přečíst. Dr. Hrabánková

Simonkuv pribeh

3. dávky očkování proti COVID 19

Přijímáme objednávky na 3. dávku očkování  proti COVID 19-. Dostupné vakcíny: Comirnaty od firmy Pfizer a  Spikevax dříve Moderna.

Vakcinace možná 5. měs po 2.dávce vakcín proti COVID 19.

Objednávky formou eServices či na email: mudr.hrabankova@seznam.cz

Posilovací dávka proti COVID 19

Rozhodnutí MZ ČR o podání třetí – posilovací – dávky proti covidu-19

 16.9.2021 Tisk

MZ dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako  posilovací třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19 způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci (registrace ve dvou dávkovém schématu).

Třetí  dávku  může dostat pacient, který má dokončené základní očkovací schéma takovými léčivými přípravky, které lze uznat za účelem vystavení certifikátu o provedeném očkování.

Pro podání třetí dávky jsou určeny mRNA vakcíny (Comirnaty a Spikevax)

POSILOVACÍ DÁVKA

Posilovací dávka vakcíny se podává pacientům nejdříve po uplynutí 8 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu.

Posilovací dávka není omezena na určitou skupinu osob (lze tedy podat každému zájemci, ovšem ne dříve, než za 8 měsíců po ukončeném očkování základním očkovacím schématem).

Doporučena je zejména pro:

 • seniory ve věku 65+ let
 • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
 • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,
 • zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělali.

Posilovací dávka lze podávat nejdříve od 20. 9. 2021.

Příslušné rozhodnutí MZ je k dispozici ZDE

V současné době je u praktických lékařů k dispozici pro třetí dávky Spikevax (Moderna) minimální balení 50 dávek. V průběhu října by mělo být možné objednávat i vakcínu Comirnaty (Pfizer / BioNTech), pravděpodobně i v menších dávkách (zřejmě po 30 dávkách).

Doplňujeme i rozhodnutí o tzv. třetích dodatečných dávkách – k dispozici ZDE

To by mělo být převážně prováděno mimo ordinace praktických lékařů.

Dodatečná dávka se podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria). Ministerstvo nevylučuje podání dodatečné dávky těm pacientům, kteří byli očkování jedno dávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson).

Podání dodatečné dávky vakcíny je určeno těm pacientům, u kterých bylo dokončeno základní očkovací schéma a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z následujících zdravotních stavů:

 • středně těžká a těžká imunosuprese,
 • středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,
 • pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo stav vyžadující imunosupresivní terapii, a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých přípravků je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

Do konce tohoto týdne předpokládáme ještě další upřesnění ohledně očkování.

Mgr.Jakub Uher

 

Zájemci píší na mudr.hrabankova@seznam.cz ev. přes eServices

 

zdroj:ttps://splcr.cz/rozhodnuti-mz-cr-o-podani-treti-posilovaci-davky-proti-covidu-19/

Vakcína Janssen

V ordinaci je k dispozici  jednorázová vakcína Jahnssen, zájemci se mohou hlásit emailem na mudr.hrabankova@seznam.cz.

Možnost vakcinace od 16.8.21.

Medailonek nové sestřičky

Ráda bych Vás seznámila s novou zdravotní sestrou v ordinaci od 1.6.2021.

Bc. Petra Havlová

Narodila jsem se v jižních Čechách, blízko Bechyně. Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Táboře jsem odešla studovat do Prahy obor zdravotnický záchranář, kde jsem získala bohaté zkušenosti ze ZZS. Ty jsem poté využila na VŠ v Bratislavě, kde jsem státní zkouškou ukončila obor urgentní medicína.
Následně jsem více jak sedm let pracovala zároveň na zubní klinice a u záchranné služby, jezdila jsem do zahraniční repatriace pacientů. Ve volném čase se zabývám chovem suchozemských želv, vysokohorskou turistikou, trénuji atletiku, ráda cestuji  s rodinou.

 • Střední zdravotnická škola Tábor, obor všeobecná sestra 
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Praze, obor diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Fakulta ošetrovatelstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícká univerzita v Bratislave, obor urgentná zdravotná starostlivosť
 • Soukromá vzdělávací instituce Mills, Čelákovice

Očkovací látka Moderna

Dnes jsem provedla objednávku na očkovací látky COVID-19 Vaccine Moderna. Nadále platí , že prioritou je očkovat od nejstarších pacientů dolů, případně chronické pacienty bez ohledu na věk. Tč. je otevřena věková hranice  40+.Není zájem , aby  vakcíny čekaly v lednici na otevření nižších věkových skupin, takže lze očkovat i mladší skupiny. Je možné očkovat i rodinné příslušníky registrovaných pacientů nebo i neregistrované pacienty.

Objednávejte se cestou eServices nebo na mudr.hrabankova@seznam.cz.