Staráme se o naše klienty

elektronická dokumentace

Důležité upozornění:

 

Prosíme pacienty,aby veškeré zprávy od odborných lékařů skenovali cestou eServices.

 

Vedeme jen elektronickou dokumentaci.

Tedy nové zprávy z vyšetření nebudeme zakládat do stávající papírové dokumentace.

 

Děkujeme za pochopení.

Email

 

Vzhledem k výrazné administrativní zátěži s povinnou  elektronickou pracovní neschopností, žádáme naše pacienty, aby veškerou elektronickou  komunikaci s námi vedli cestou eServices. Tento způsob komunikace je zabezpečený a jeho provoz platíme. Na emaily nebudeme reagovat. Děkujeme za pochopení.

Na základě výše uvedeného Vás prosíme o minimalizaci telefonních hovorů. 

Bližší informace o eServices  u naší zdravotní sestry.

 

Pravidla pro vystavení a vedení dočasné pracovní neschopnosti

Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.

Pravidla pro vystavení a vedení dočasné pracovní neschopnosti:

  • povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožnuje vykonávat práci
  • toto platí pro lékaře všech odborností ( ambulantní specialista, lékař v nemocnici atp.), výjimkou je lékařská pohotovostní služba, záchranná služba
  • povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí,  určuje  termíny kontrol atp. ( ošetřující lékař )
  • praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem, praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost
  • pokud jste byli posláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky, nemůžeme Vám vyhovět
  • nežádejte nás, abychom porušovali zákon a riskovali sankce
  • lékař, který Vás k nám posílá, nesplnil svou zákonnou povinnost, v rozporu se zákonem Vás nutí zcela zbytečně ztrácet čas cestou  a čekáním v naší ordinaci

funkční medicína

 

Na základě  získané certifikace v oblasti Funkční výživy a Nástrojů funkční výživy, nově provádím konzultace zdravotního stavu z pohledu funkční medicíny  a výživy.

Informace a ceník  u mě v ordinaci.

Borelióza informace a mýty

Informace a mýty o borelióze

 

Lymeská borelióza je nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty u nás, 50 % pacientů neví o přisátí klíštěte a o specifickém zarudnutí s centrálním výbledem.

Přenos na člověka probíhá přisátím klíštěte infikovaného boreliemi, přenašečem jsou jak klíšťata dospělá- pouze samičky sají krev či ve stádiu nymfy. Klíšťata ve stádiu larvy- poznáme dle počtu nohou, kterých je šest, nejsou schopna borelie přenášet.

Přenos mezi lidmi není možný. Riziko nákazy stoupá s dobou přisátí, prvních 24 hod je jen 2-4 %. Borelie byly nalezeny i v jiném krev sajícím hmyzu např v komárech, ale přenos nebyl prokázán.

Nemoc je v mnoha případech asymtomatická, případně samoúzdravná .

K nástupu příznaků přispívá jiná infekce či změněná imunita.

 

Nejčastějsí příznaky:

- erytema migrans- šířící se červená skvrna s centrálním výbledem, postupující okraj je odlišný, výrazněji zbarvený, není vyvýšený

- obrna lícního nervu

- otok kloubu

 

Laboratorní diagnostika je nejčastěji nepřímá- záchyt specifických protilátek nejčastěji v krvi, časné protilátky ale dosahují nejvyšších hladin mezi 3.-6. týdnem od nákazy, poté jejich hladina klesá, vyšetření tedy má smysl až za 3-4 týdny po přisátí klíštěte.

Pozdní protilátky protilátky se tvoří mezi 6-10. týdnem, poté pomalu také klesají.

Ale pozor syntéza protilátek může přetrvávat i řadu let, klidně i do konce života pacienta.

U kožních forem se specifické protilátky nemusí prokázat vůbec vzhledem ke krátkému průběhu.

Antibiotická léčba je u všech forem lymeské borreliózy, volba antibiotika se řídí věkem, lokalizací, projevem včetně jeho délky. Pro úspěch terapie napovídá vymizení či zmírnění příznaků.

V žádném případě hladina protilátek není kritériem.

Délka podávání začíná na 10-14 dnech u časných forem , u dalších 14-21 dní, u kloubního postižení až 28 dní.

Opakování či prodlužování léčby se nedoporučuje. Pacient z ní neprofituje a zvyšuje se riziko nežádoucích účinků.

 

Pozn. Webové stránky www.borelioza.cz jsou provozované pacienty a dalšími laiky, portál tudíž obsahuje nesprávné a zavádějící informace, které mohou vést k poškození pacienta.

 

 

Zdroj: Bulletin , 29. ročník, 4/2019

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovně-lékařské prohlídky:
S platností od 1.11.2017 vstupuje v platnost novela zákona č. 373/2011 Sb., která poněkud mění pravidla poskytování pracovně-lékařské péče.
Registrující praktický lékař, kromě čistě první kategorie práce, nemůže posuzovat zdravotní způsobilost k žádné práci.
Do první kategorie se zařazují práce vykonávané za podmínek, při nichž podle současné úrovně poznávání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance.

Zde příklady prací, kdy NESMÍ praktik provádět posouzení:
práce ve školách, školských zařízeních podle školského zákona
ve zdravotnictví,
v zařízeních sociálních služeb
práce epidemiologicky závažné, tj. provozování stravovacích služeb, holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, regenerační a masérské služby- zde může registrující lékař vydávat jen „ zdravotní průkaz“
obsluha jeřábů, zdvihacích ramen, transportních zařízeních vč. výtahů, stavebních strojů atp.
obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků atp.
řízení motorových vozidel, pokud řízení je vykonáváno jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do do výkonu práce přepravování další osoby, tzv. řidiči referenti např. obchodní reprezentant ( zde praktik posuzuje jen způsobilost k řízení, ale ne k práci)
obsluha řídících center
nakládání s výbušninami, obsluha tlakových nádob, turbokompresorů atp.
práce v hlubinných dolech
práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou 10m
práce záchranářů
NOČNÍ PRÁCE
další činnosti s rizikem ohrožení zdraví
V těchto případech bude vystaven výpis pro závodního lékaře, lhůta pro pořízení je 10 dnů a platnost výpisu je 90 dní.
zdroj: APPEL 6/2017

nový kontaktní email

Nový kontaktní email je : mudr.hrabankova@seznam.cz

NEKLEPAT CZ

<strong>Nově od března 2017 používáme v naší ordinaci systém elektronické čekárny pro řízení fronty pacientů.

Nově příchozí pacient je identifikován prostřednictvím kartičky zdravotní pojišťovny, kterou vloží do čtečky umístěné v čekárně.

Výhody pro pacienty jsou:

  • identifikace pacienta v čekárně
  • jednoznačné stanovení pořadí pacientů
  • zkrácení doby vstupního odbavení pacienta

 

dále viz. www.neklepat.cz

Vyšetření moči pomocí močového analyzátoru

Od ledna 2017 nově provádíme vyšetření moči pomocí močového analyzátoru.  Vyšetření je hrazeno ZP.

CRP, Strep a FOB test

Naše ordinace od 1.5.2016 nově nabízí vyšetření CRP z kapky krve, které je hrazené zdravotní pojišťovnou ( dále ZP).  Měření CRP  přispívá ke správnému rozhodnutí mezi bakteriální a virovou infekcí a tím zvážení nutnosti antibiotické léčby.

Dále nabízíme  rychlotest Strep A  ke  stanovení Streptococcus pyogenes ve výtěru z krku rovněž hrazený ZP. Oba testy provádíme na přístroji  Quikread go.

Podobnou metodou i nadále provádíme stanovení účinnosti léčby Warfarinem – Quick test hrazený ZP.