Staráme se o naše klienty

Omezený provoz ordinace 5- 9.11.2018

Pondělí 5.11.18 ordinační doba 7,30- 12,30
Úterý 6.11.2018 13,00- 16,00
Středa 7.11.2018 7,30- 12,30
Čtvrtek 8.11.2018 7,30- 11,30
Pátek 9.11.2018 dovolená

Děkujeme za pochopení.

Očkovaní proti chřipce

Očkovací látky jsou již k dispozici v ordinaci, aplikaci provádíme nejlépe na objednání v ordinačních hodinách. Ideální doba je říjen a listopad, aby si tělo včas vytvořilo protilátky, než nastane chřipková epidemie. Očkování odložte v případě akutní infekce a horečky. Na základě vystaveného dokladu je možné si nechat proplatit vakcínu u své pojišťovny.
Vakcína se aplikuje do ramene a po očkování je vhodné 20 minut počkat v čekárně kvůli možné nežádoucí reakci.
Dostupné jsou dvě očkovací látky proti 4 kmenům chřipky, a to Vaxigrip tetra a Influvac tetra.
Bližší informace o vakcínách jsou na:

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/influvac-tetra

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/vaxigrip-tetra

Vakcína je hrazená plně zdravotní pojišťovnou pro pacienty starší 65 let, diabetiky a pacienty se závažným onemocněním srdce, plic a imunity.
Pro samoplátce je cena 400.- Kč

Nakonec pár důvodů proč se očkovat:

– virus chřipky přežije na hladkém povrchu stolu až 30 dní

- v oblečení a papírových kapesnících se virus drží až 12 hodin

- na rukou virus přežije až 5 minut

- při kýchnutí se virus šíří až do vzdálenosti 1,5 metru

- na papírových bankovkách zůstává chřipkový virus infekční až 3 dny

- jediný člověk nemocný chřipkou může v letadle nakazit až 70 % pasažérů
zdroj: http://www.ockovaniprotichripce.cz

eRecept formou SMS

Od 1.5.2018 nově možno odeslat eRecept formou SMS na mobilní telefon pacienta.

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovně-lékařské prohlídky:
S platností od 1.11.2017 vstupuje v platnost novela zákona č. 373/2011 Sb., která poněkud mění pravidla poskytování pracovně-lékařské péče.
Registrující praktický lékař, kromě čistě první kategorie práce, nemůže posuzovat zdravotní způsobilost k žádné práci.
Do první kategorie se zařazují práce vykonávané za podmínek, při nichž podle současné úrovně poznávání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance.

Zde příklady prací, kdy NESMÍ praktik provádět posouzení:
práce ve školách, školských zařízeních podle školského zákona
ve zdravotnictví,
v zařízeních sociálních služeb
práce epidemiologicky závažné, tj. provozování stravovacích služeb, holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, regenerační a masérské služby- zde může registrující lékař vydávat jen „ zdravotní průkaz“
obsluha jeřábů, zdvihacích ramen, transportních zařízeních vč. výtahů, stavebních strojů atp.
obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků atp.
řízení motorových vozidel, pokud řízení je vykonáváno jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do do výkonu práce přepravování další osoby, tzv. řidiči referenti např. obchodní reprezentant ( zde praktik posuzuje jen způsobilost k řízení, ale ne k práci)
obsluha řídících center
nakládání s výbušninami, obsluha tlakových nádob, turbokompresorů atp.
práce v hlubinných dolech
práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou 10m
práce záchranářů
NOČNÍ PRÁCE
další činnosti s rizikem ohrožení zdraví
V těchto případech bude vystaven výpis pro závodního lékaře, lhůta pro pořízení je 10 dnů a platnost výpisu je 90 dní.
zdroj: APPEL 6/2017

eRecept

Od 16.10.2017 používáme eRecept s možností zaslání buď na email či cestou eServices.

podpora eServices

V případě, že Vám nefunguje elektronické spojení cestou eServices a máte od nás vygenerovaný svůj super- PIN, tak prosím kontaktujte podporu CGM LIFE eServices
TEL: 246 007 999
email: pacient.cz@cgm.com
www.cgm-life.cz
Děkujeme za spolupráci.

nový kontaktní email

Nový kontaktní email je : mudr.hrabankova@seznam.cz

NEKLEPAT CZ

<strong>Nově od března 2017 používáme v naší ordinaci systém elektronické čekárny pro řízení fronty pacientů.

Nově příchozí pacient je identifikován prostřednictvím kartičky zdravotní pojišťovny, kterou vloží do čtečky umístěné v čekárně.

Výhody pro pacienty jsou:

  • identifikace pacienta v čekárně
  • jednoznačné stanovení pořadí pacientů
  • zkrácení doby vstupního odbavení pacienta

 

dále viz. www.neklepat.cz

Vyšetření moči pomocí močového analyzátoru

Od ledna 2017 nově provádíme vyšetření moči pomocí močového analyzátoru.  Vyšetření je hrazeno ZP.

CRP, Strep a FOB test

Naše ordinace od 1.5.2016 nově nabízí vyšetření CRP z kapky krve, které je hrazené zdravotní pojišťovnou ( dále ZP).  Měření CRP  přispívá ke správnému rozhodnutí mezi bakteriální a virovou infekcí a tím zvážení nutnosti antibiotické léčby.

Dále nabízíme  rychlotest Strep A  ke  stanovení Streptococcus pyogenes ve výtěru z krku rovněž hrazený ZP. Oba testy provádíme na přístroji  Quikread go.

Podobnou metodou i nadále provádíme stanovení účinnosti léčby Warfarinem – Quick test hrazený ZP.