Staráme se o naše klienty

Očkování chřipka

Kdo by se měl očkovat?

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi. Zvláště se doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u kterých existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou.

​zdroj: Očkování | Očkování Proti Chřipce | Česko (ockovani-chripka.cz)

Každoroční očkování proti chřipce se zvláště doporučuje:

 1. Starším osobám – do této skupiny je řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více. 
 2. Osobám s chronickým farmakologicky řešeným stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:
  • Chronická onemocnění dýchacího systému,
  • chronická onemocnění srdce a cév,
  • chronická onemocnění ledvin a jater,
  • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu,
  • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).
 3. Osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a osoby, které prodělaly invazivní meningokokovou nebo invazivní pneumokokovou infekci.Očkování proti chřipce je dále doporučováno:
 4. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:
  • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
  • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
  • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,…)

​Cena vakcíny pro samoplátce  vakcína + aplikace: 627.-Kč

Samozřejmě doporučuji nutnost přirozené podpora imunity. Podpora všech pilířů zdraví- strava- skutečná, lokální a sezónní, podporovat mikrobiom- cestou fermentovaných potravin, nikoliv kupovaných probiotik- velké rozdíly v kvalitě a zbytečně drahé a neúčinné ve většině případů. Dále kvalitní spánek, adekvátní pohyb, redukce stresu a dobré vztahy.  Tým ordinace:-)

4.dávky vakcinace proti COVID 19

V naší ordinaci aplikujeme druhou posilovací dávku proti COVID – 19.

Tedy celkem 4.dávku očkování. 

 

Tato posilovací dávka je primárně určena všem osobám 60+ . U osob ve věku 18 – 59 let se jedná o osoby rizikové , či s chronickou nemocí, kde je riziko vážného průběhu.

Termín očkování lze domluvit se sestrou, e – mailem, e-Servisem.

Očkovací látky  Comirnaty od firmy Pfizer máme v ordinaci již nyní k dispozici.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě

Pojištěnec nad 50 let věku využít hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, tedy ZDARMA.

Pacienti nad 50 let věku,  kteří mají zájem o očkování proti klíšťové encefalitidě  se  mohou hlásit přes eServices nebo cestou emailu: mudr.hrabankova@seznam.cz

 

V současné době se v České republice k očkování používá inaktivovaná vakcína. Na trhu jsou pro dospělé k dispozici dvě očkovací látky: přípravek FSME-IMMUN 0,5 ml (výrobce společnost Pfizer) a přípravek Encepur (výrobce Novartis).

V ordinaci používáme vakcínu od firmy Pfizer. 

vrozená toxoplazmóza

Níže sdílím příběh o vrozené toxoplazmóze.  Doporučuji zejména těhotným a plánujícím graviditu si přečíst. Dr. Hrabánková

Simonkuv pribeh

3. dávky očkování proti COVID 19

Přijímáme objednávky na 3. dávku očkování  proti COVID 19-. Dostupné vakcíny: Comirnaty od firmy Pfizer a  Spikevax dříve Moderna.

Vakcinace možná 5. měs po 2.dávce vakcín proti COVID 19.

Objednávky formou eServices či na email: mudr.hrabankova@seznam.cz

Posilovací dávka proti COVID 19

Rozhodnutí MZ ČR o podání třetí – posilovací – dávky proti covidu-19

 16.9.2021 Tisk

MZ dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako  posilovací třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19 způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci (registrace ve dvou dávkovém schématu).

Třetí  dávku  může dostat pacient, který má dokončené základní očkovací schéma takovými léčivými přípravky, které lze uznat za účelem vystavení certifikátu o provedeném očkování.

Pro podání třetí dávky jsou určeny mRNA vakcíny (Comirnaty a Spikevax)

POSILOVACÍ DÁVKA

Posilovací dávka vakcíny se podává pacientům nejdříve po uplynutí 8 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu.

Posilovací dávka není omezena na určitou skupinu osob (lze tedy podat každému zájemci, ovšem ne dříve, než za 8 měsíců po ukončeném očkování základním očkovacím schématem).

Doporučena je zejména pro:

 • seniory ve věku 65+ let
 • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
 • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19,
 • zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělali.

Posilovací dávka lze podávat nejdříve od 20. 9. 2021.

Příslušné rozhodnutí MZ je k dispozici ZDE

V současné době je u praktických lékařů k dispozici pro třetí dávky Spikevax (Moderna) minimální balení 50 dávek. V průběhu října by mělo být možné objednávat i vakcínu Comirnaty (Pfizer / BioNTech), pravděpodobně i v menších dávkách (zřejmě po 30 dávkách).

Doplňujeme i rozhodnutí o tzv. třetích dodatečných dávkách – k dispozici ZDE

To by mělo být převážně prováděno mimo ordinace praktických lékařů.

Dodatečná dávka se podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria). Ministerstvo nevylučuje podání dodatečné dávky těm pacientům, kteří byli očkování jedno dávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson).

Podání dodatečné dávky vakcíny je určeno těm pacientům, u kterých bylo dokončeno základní očkovací schéma a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z následujících zdravotních stavů:

 • středně těžká a těžká imunosuprese,
 • středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,
 • pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo stav vyžadující imunosupresivní terapii, a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých přípravků je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

Do konce tohoto týdne předpokládáme ještě další upřesnění ohledně očkování.

Mgr.Jakub Uher

 

Zájemci píší na mudr.hrabankova@seznam.cz ev. přes eServices

 

zdroj:ttps://splcr.cz/rozhodnuti-mz-cr-o-podani-treti-posilovaci-davky-proti-covidu-19/

Vakcína Janssen

V ordinaci je k dispozici  jednorázová vakcína Jahnssen, zájemci se mohou hlásit emailem na mudr.hrabankova@seznam.cz.

Možnost vakcinace od 16.8.21.

Medailonek nové sestřičky

Ráda bych Vás seznámila s novou zdravotní sestrou v ordinaci od 1.6.2021.

Bc. Petra Havlová

Narodila jsem se v jižních Čechách, blízko Bechyně. Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Táboře jsem odešla studovat do Prahy obor zdravotnický záchranář, kde jsem získala bohaté zkušenosti ze ZZS. Ty jsem poté využila na VŠ v Bratislavě, kde jsem státní zkouškou ukončila obor urgentní medicína.
Následně jsem více jak sedm let pracovala zároveň na zubní klinice a u záchranné služby, jezdila jsem do zahraniční repatriace pacientů. Ve volném čase se zabývám chovem suchozemských želv, vysokohorskou turistikou, trénuji atletiku, ráda cestuji  s rodinou.

 • Střední zdravotnická škola Tábor, obor všeobecná sestra 
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Praze, obor diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Fakulta ošetrovatelstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícká univerzita v Bratislave, obor urgentná zdravotná starostlivosť
 • Soukromá vzdělávací instituce Mills, Čelákovice

Očkovací látka Moderna

Dnes jsem provedla objednávku na očkovací látky COVID-19 Vaccine Moderna. Nadále platí , že prioritou je očkovat od nejstarších pacientů dolů, případně chronické pacienty bez ohledu na věk. Tč. je otevřena věková hranice  40+.Není zájem , aby  vakcíny čekaly v lednici na otevření nižších věkových skupin, takže lze očkovat i mladší skupiny. Je možné očkovat i rodinné příslušníky registrovaných pacientů nebo i neregistrované pacienty.

Objednávejte se cestou eServices nebo na mudr.hrabankova@seznam.cz.

Stanovení protilátek SARS-CoV-2 (IgG)

Stanovení protilátek proti COVID 19

Nehradí zdravotní pojišťovna ani před očkováním ani po prodělaném onemocnění.

Protektivní hladina není stanovena, hraje roli i buněčná imunita, která se běžně nestanovuje.

Žádanku jako  samoplátce lze vystavit. Laboraoř  Synlab na polikinice ale nefunguje. Tudíž nutno navštívit jinou laboratoř. 

Stanovení protilátek Stanovení protilátek – chemiluminiscenční metoda – kvantitativní serologický test (ELISA) je prováděna z důvodu serologické a epidemiologické diagnostiky pouze u dárců rekonvalescentní plazmy (indikuje infektolog nebo hematolog) a v případě stanovení vnímavosti, ověření stavu imunity u pacienta (indikuje imunolog nebo infektolog, ev. epidemiolog KHS v ohnisku nákazy).