Staráme se o naše klienty

Aktuální postup u respiračních infekcí

U respiračních infekcí provádíme antigenní testy k vyloučení možné Covid-19 infekce, podle potíží pacienta provádíme i test na chřipku.

Pokud by byl potvrzena Covid-19 infekce, terapie je symtomatická včetně adekvátní vitamínoterapie a u rizikových pacientů možné nasadit dle indikačních kritérií antivirotikum Lagevrio či Paxlovid.

V případě potvrzení chřipky je také terapie symtomatická včetně adekvátní vitamínoterapie, antivirotikum Tamiflu lze napsat u rizikových pacientů dle indikačního seznamu.

Většina respiračních infekcí a vybrané bakteriání jsou SAMOÚZDRAVNÉ, obavy z tzv. “bakteriální superinfekce” jsou přeceňované.

Odlišení virové od bakteriální infekce je relativně obtížné, ani CRP NENÍ DOSTAEČNĚ spolehlivý marker, bývá ČASTO ZVÝŠENÉ i u VIROVÝCH infekcí- chřipka, enteroviry, Covid- 19. Proto je vhodné se někdy vrátit i ke klasickému krevnímu obrazu a třeba i sedimentaci.

Virové infekce obvykle vyvolávají víceetážové či víceslizniční postižení- např.kombinace rýma, kašel, bolest v krku, zatímco bakteriální infekce bývají obvykle lokalizované, např. spálová angína, u které je lékem volby antibiotikum PNC řady.

Základní princip antibiotické terapie u akutních respiračních infekcí je vyloučit potenciálně závažné infekce.

Narůstající rezistence bakterií na antibiotika představuje závažný problém pro současnou medicínu!

např. 486 je odhadovaný počet úmrtí na infekce vyvolané multirezistentními bakteriemi (ČR 2015)

ANTIBIOTIKA jsou rozdělena na tzv:

ACCESS- jsou to relativně málo riziková antibiotika, která mají nízký potenciál pro indukci rezistence, tzv. ekologická ATB- penicilin, flukloxacilin, amoxillin, amoxicillin/klavulonát, cefadroxil, klindamycin, doxycyklin, kotrimoxazol, pivmeciliam, nitrofurantoin, metronidazol

WATCH- podání těchto antibiotik by mělo být vázané na specifické a limitované indikace-

azitromycin, klaritromycin, spiramycin, ciprofloxacin, ofloxacin, cefuroxim, cepfrozil, rifampicin a fosfomycin

RESERVE- rozhoduje ATB centrum

zdroj: BULLETIN 3/2022