Staráme se o naše klienty

Očkování chřipka

Kdo by se měl očkovat?

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi. Zvláště se doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u kterých existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou.

​zdroj: Očkování | Očkování Proti Chřipce | Česko (ockovani-chripka.cz)

Každoroční očkování proti chřipce se zvláště doporučuje:

 1. Starším osobám – do této skupiny je řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více. 
 2. Osobám s chronickým farmakologicky řešeným stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:
  • Chronická onemocnění dýchacího systému,
  • chronická onemocnění srdce a cév,
  • chronická onemocnění ledvin a jater,
  • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu,
  • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).
 3. Osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a osoby, které prodělaly invazivní meningokokovou nebo invazivní pneumokokovou infekci.Očkování proti chřipce je dále doporučováno:
 4. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:
  • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
  • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
  • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,…)

​Cena vakcíny pro samoplátce  vakcína + aplikace: 627.-Kč

Samozřejmě doporučuji nutnost přirozené podpora imunity. Podpora všech pilířů zdraví- strava- skutečná, lokální a sezónní, podporovat mikrobiom- cestou fermentovaných potravin, nikoliv kupovaných probiotik- velké rozdíly v kvalitě a zbytečně drahé a neúčinné ve většině případů. Dále kvalitní spánek, adekvátní pohyb, redukce stresu a dobré vztahy.  Tým ordinace:-)