Staráme se o naše klienty

Stanovení protilátek SARS-CoV-2 (IgG)

Stanovení protilátek proti COVID 19

Nehradí zdravotní pojišťovna ani před očkováním ani po prodělaném onemocnění.

Protektivní hladina není stanovena, hraje roli i buněčná imunita, která se běžně nestanovuje.

Žádanku jako  samoplátce lze vystavit. Laboraoř  Synlab na polikinice ale nefunguje. Tudíž nutno navštívit jinou laboratoř. 

Stanovení protilátek Stanovení protilátek – chemiluminiscenční metoda – kvantitativní serologický test (ELISA) je prováděna z důvodu serologické a epidemiologické diagnostiky pouze u dárců rekonvalescentní plazmy (indikuje infektolog nebo hematolog) a v případě stanovení vnímavosti, ověření stavu imunity u pacienta (indikuje imunolog nebo infektolog, ev. epidemiolog KHS v ohnisku nákazy).