Staráme se o naše klienty

Lázeňská péče po COVID 19

Komplexní lázeňské léčení po onemocnění COVID-19 s komplikovaným průběhem Jedná se o komplexní lázeňskou léčbu indikační skupiny V/3 – stavy po komplikovaném zánětu plic. Délka léčebné rehabilitace je 21 dnů a musí být zahájena do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.

Doporučení lázeňského léčení v této indikaci může navrhnout lékař s odborností – interní lékařství – pneumolog – rehabilitační lékař

Na základě takového doporučení by měl praktický lékař neprodleně vystavit návrh na lázeňské léčení.

Dokumentace lázeňského návrhu potřebná k posouzení:

- propouštěcí zprávu z hospitalizace – doporučení lázeňského léčení od odborného lékaře (výše)

– výpis z osobní anamnézy (OA, FA, AA, výška, hmotnost)

– u pacientů nad 40 let – EKG, ne starší 2 měsíce

- u pacientů nad 70 let stanovisko internisty k lázeňskému léčení

Dokumentaci je nutné předat na VZP ČR k posouzení reviznímu lékaři.