Staráme se o naše klienty

Borelióza informace a mýty

Informace a mýty o borelióze

 

Lymeská borelióza je nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty u nás, 50 % pacientů neví o přisátí klíštěte a o specifickém zarudnutí s centrálním výbledem.

Přenos na člověka probíhá přisátím klíštěte infikovaného boreliemi, přenašečem jsou jak klíšťata dospělá- pouze samičky sají krev či ve stádiu nymfy. Klíšťata ve stádiu larvy- poznáme dle počtu nohou, kterých je šest, nejsou schopna borelie přenášet.

Přenos mezi lidmi není možný. Riziko nákazy stoupá s dobou přisátí, prvních 24 hod je jen 2-4 %. Borelie byly nalezeny i v jiném krev sajícím hmyzu např v komárech, ale přenos nebyl prokázán.

Nemoc je v mnoha případech asymtomatická, případně samoúzdravná .

K nástupu příznaků přispívá jiná infekce či změněná imunita.

 

Nejčastějsí příznaky:

- erytema migrans- šířící se červená skvrna s centrálním výbledem, postupující okraj je odlišný, výrazněji zbarvený, není vyvýšený

- obrna lícního nervu

- otok kloubu

 

Laboratorní diagnostika je nejčastěji nepřímá- záchyt specifických protilátek nejčastěji v krvi, časné protilátky ale dosahují nejvyšších hladin mezi 3.-6. týdnem od nákazy, poté jejich hladina klesá, vyšetření tedy má smysl až za 3-4 týdny po přisátí klíštěte.

Pozdní protilátky protilátky se tvoří mezi 6-10. týdnem, poté pomalu také klesají.

Ale pozor syntéza protilátek může přetrvávat i řadu let, klidně i do konce života pacienta.

U kožních forem se specifické protilátky nemusí prokázat vůbec vzhledem ke krátkému průběhu.

Antibiotická léčba je u všech forem lymeské borreliózy, volba antibiotika se řídí věkem, lokalizací, projevem včetně jeho délky. Pro úspěch terapie napovídá vymizení či zmírnění příznaků.

V žádném případě hladina protilátek není kritériem.

Délka podávání začíná na 10-14 dnech u časných forem , u dalších 14-21 dní, u kloubního postižení až 28 dní.

Opakování či prodlužování léčby se nedoporučuje. Pacient z ní neprofituje a zvyšuje se riziko nežádoucích účinků.

 

Pozn. Webové stránky www.borelioza.cz jsou provozované pacienty a dalšími laiky, portál tudíž obsahuje nesprávné a zavádějící informace, které mohou vést k poškození pacienta.

 

 

Zdroj: Bulletin , 29. ročník, 4/2019