Staráme se o naše klienty

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovně-lékařské prohlídky:
S platností od 1.11.2017 vstupuje v platnost novela zákona č. 373/2011 Sb., která poněkud mění pravidla poskytování pracovně-lékařské péče.
Registrující praktický lékař, kromě čistě první kategorie práce, nemůže posuzovat zdravotní způsobilost k žádné práci.
Do první kategorie se zařazují práce vykonávané za podmínek, při nichž podle současné úrovně poznávání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance.

Zde příklady prací, kdy NESMÍ praktik provádět posouzení:
práce ve školách, školských zařízeních podle školského zákona
ve zdravotnictví,
v zařízeních sociálních služeb
práce epidemiologicky závažné, tj. provozování stravovacích služeb, holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, regenerační a masérské služby- zde může registrující lékař vydávat jen „ zdravotní průkaz“
obsluha jeřábů, zdvihacích ramen, transportních zařízeních vč. výtahů, stavebních strojů atp.
obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků, vysokozdvižných vozíků atp.
řízení motorových vozidel, pokud řízení je vykonáváno jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do do výkonu práce přepravování další osoby, tzv. řidiči referenti např. obchodní reprezentant ( zde praktik posuzuje jen způsobilost k řízení, ale ne k práci)
obsluha řídících center
nakládání s výbušninami, obsluha tlakových nádob, turbokompresorů atp.
práce v hlubinných dolech
práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou 10m
práce záchranářů
NOČNÍ PRÁCE
další činnosti s rizikem ohrožení zdraví
V těchto případech bude vystaven výpis pro závodního lékaře, lhůta pro pořízení je 10 dnů a platnost výpisu je 90 dní.
zdroj: APPEL 6/2017