Staráme se o naše klienty

CRP, Strep a FOB test

Naše ordinace od 1.5.2016 nově nabízí vyšetření CRP z kapky krve, které je hrazené zdravotní pojišťovnou ( dále ZP).  Měření CRP  přispívá ke správnému rozhodnutí mezi bakteriální a virovou infekcí a tím zvážení nutnosti antibiotické léčby.

Dále nabízíme  rychlotest Strep A  ke  stanovení Streptococcus pyogenes ve výtěru z krku rovněž hrazený ZP. Oba testy provádíme na přístroji  Quikread go.

Podobnou metodou i nadále provádíme stanovení účinnosti léčby Warfarinem – Quick test hrazený ZP.